Београд

У српској грађанској ношњи тепелук је малa женскa капа од црвене чоје украшенa бисером навезеним у облику купица. Девојке су почињале да носе фес или тепелук и око њега омотану плетеницу чим им се приближи време удаје, док је брачно стање тј.разлика између удате жене и девојке изражавана употребом одн. неупотребом бареша. Бареш је трака од плиша, свиле или кадифе, најчешће црне или тегет боје. Била је искићена бисером или везена срмом, а обавијала се око феса са бисерним тепелуком. У бареш се најчешће са стране стављао брош - дијамантска грана или се венчани прстен провуче кроз бареш и постави на његов централни део тако да долази изнад раздељка косе.

Читај више