Буковица

У многим крајевима српског етничког простора у којима је ношен динарски тип ношње, типично оглавље девојака у 19. веку била је црвенкапа - мала црвена чојана капа, купастог или равног темена, усправног обруча и около украшена везом. Та капа у правом смислу представљала је симбол девојаштва. Девојке су је носиле преко косе очешљане у плетенице, да би је тек када стасају за удају прекривале великом белом марамом бошчом. Украсно перо, које је ношено уз женску црвенкапу, видљива је ознака верене девојке и истовремено апотропеј од злог погледа. Девојачке капе су из истих разлога осим пера украшаване и низовима сребрног новца, коситреним и стакленим куглицама, разним ланчићима, пужићима, киткама вештачког цвећа... На простору Буковице, заједничка за мушку, женску и дечју ношњу била је мала округла капа од црвене чоје, усправног обруча и кићанке нешто краће у односу на друге динарске крајеве где је овакав тип оглавља коришћен. Временом, облик капе се мењао. У старијој варијанти капа је била засвођеног дна и нижег обода да би се касније усталила капа чије дно је равно а обод нешто виши. У обе поменуте варијанте, капе су украшаване везом црним свиленим концем по једном делу дна капе и по њеном ободу. Стилизовани мотив гране са цветовима изведен на дну капе, а валовите линије и низови спиралних кружића по ободу, чинили су уобичајену орнаментику овог оглавља.

Читај више