Димитровград

Перишани припадају групи накита за главу која је по многим својим карактеристикама веома слична накиту истог имена који је ношен на грудима. Међу неким примерцима ношеним у појединим областима српског етничког простора, за које се зна да су у својој одевној слици имале заступљене обе врсте накита, готово да нема разлике те су највероватније исти комади накита ношени и на глави и на грудима. Заједничко им је то да се сваки комад овог типа накита састоји од три плочице које су међусобно спојене уз помоћ неколико редова ланчића. Ланчићи су богато поднизани бројним трепетљикама, привесцима прављеним од исеченог танког сребрног лима у облику листића или кружића. Плоче су најчешће урађене техником искуцавања или ливења, а украшене вегетабилном орнаментиком. У неким случајевима средња плочица је за разлику од друге две украшена и бојеним стаклом. Перишани скромнијег украса уместо крајњих плочица имају само куке за качење.

Читај више