Ибарски Колашин

Невесте у Ибарском Колашину на глави носе капу перјаницу и то све дотле док не посете свој род, а то је око пет недеља након венчања. Капа перјаница је веома архаично и карактеристично женско оглавље, у чијем су се формирању и садржају уградила и очувала схватања и веровања из прошлих епоха културне историје. Ти различити садржаји и значења одражавају се у њеној сложеној улози. На првом месту ту је њена обредно магијска функција у смислу заштите невесте од злих погледа и урока, као и обезбеђење напретка у новој брачној заједници, затим у обележавању посебног доба жене као невесте, па самим тим и њеног статуса у дотичној друштвеној заједници, и најзад у декоративној улози у смислу кићења и украшавања особе која је носи. Богато је украшена разнобојним стакленим перлицама распоређеним у виду мреже која пада до очију невесте, затим парицама, дугмићима и огледалцима, густим ресама од коњске длаке, прапорцима... Са свим поменутим украсима перјаница је добрим делом прекривала лице невесте, али је ипак уз њу коришћена и танка провидна марама засрамче, чаткија, којом је млада прекривала лице. Перјаница припада групи капа типа роге које представљају одраз примитивне идеје о плодности и имају широку област распростирања.

Читај више