Јањ

Традиционално младино оглавље у Јању чинила је капа покосица састављена од округле капе од црвене чоје, мале бошче, привезака, сребрног накита и цванцика. Облик јој је давао дрвени обруч. На предњој страни украшавана је плочицама од ливеног коситра, а обод капе прављен је од правоугаоног комада црвене чоје, који је нашивен само спреда на челу. Обод капе се некада није ни видео јер је сав прекривен цванцикама док се на средини капе, изнад цванцика, налазила круна сребрна. На капи изнад оба ува висе мали солупници - дугачке црне ките, понекад украшене и напрстком, буклијом. За капу је назад пришивена мала бошча богато извезена тамноцрвеним свиленим концем, а на њеном доњем углу рогљу искићена је свиленим китицама. Покосицу је млада носила на дан венчања. Након венчања, све док не роди прво дете или до годину дана, преко покосице и мале бошче носила је и велику бошчу, везену на исти начин као и мала бошча.

Читај више