Кључ

Највећи украс прегаче у многим динарским крајевима чинило је поткиће тј. дугачке ресе од тамне предене вуне, којима је била обрубљена са три стране. На старијим прегачама ресе су израђиване техником ткања на ткачке дашчице, кишиће, и то тако што се на основи од црвене и жуте вуне уткивају ресе тамних тонова модре, зелене, бордо и црне вуне. Нестајањем ове технике ресе су израђивале две жене на четири прста задржавши колористички однос тамних реса и светле трачице. Та пореклом веома архаична техника изводи се преплитањем више струкова вуне без икаквих помагала. Узице је израђивала сама жена док су за ресе биле потребне две.

Читај више