Ливно

У српској ношњи динарских крајева токама се назива врста мушког накита за груди. Иако се у њима може наслутити остатак заштитног грудног панцира оне су првенствено имале украсни карактер. Веома су често помињане у народним песмама као део ношње хајдука и ускока. У многим различитим облицима и украсним варијацијама ношене су нашивене на пешевима јелека.

Читај више