Мачва

Украсне игле су веома важан део женског накита за главу. На простору Мачве биле су заступљене како у младиној тако и у свечаној ношњи удатих жена. Поред своје основне практичне фуккције, а то је да причврсти убрадач за конђу, ова игла имала је и своју декоративну функцију али и апотропејску - да скрене поглед урокљивих очију својом лепотом. Истовремено је представљала и обележје друштвеног статуса жене тј. била је знак да је женска особа која је носи удата. Израђиване су од разних метала и њихових легура у техникама ливења, филиграна, гранулације... Главе игала су углавном лоптастог типа и могле су бити шупље или испуњене. Орнаментисане су углавном геометријски стилизованим флоралним орнаментом или су богато декорисане бројним гранулама и спирално увијеном жицом.

Читај више