Ниш

У нишкобањској женској ношњи име вистан употребљава се за најлепше и најбогатије украшену сукњу вутарку која је била израђивана од белог памука. За разлику од других вутарки она се носи само о великим народним и црквеним празницима. Вистан је украшен гајтанима званим брчкор, са бортнама које се пришивају по ивицама у више редова. Изнад гајтана и бортни пришивају се ласкавке и свилена куповна црна чипка. Сав накит на њој заједно се назива арач. По богатству украса цени се и имућно стање куће којој девојка припада. Носио се искључиво уз кадифни или сомотски јелек богато украшен срменим везом.

Читај више