Пакрац, западна Славонија

Скутима је називана посебна врста сукње ношене у овом крају. Израђивана је од домаћег тканог платна сложеног у ситне наборе. Свечани скути кројени су од 6-7 пола платна који су сви били фалтани осим једне поле која се називала предњица и преко које је ношена прегача, вертун. Фалте су биле широке свега око пола центиметра. Да би се фалте боље сложиле и да би биле трајније жене су користиле шећерну воду, а на леђном делу скута, у струку, нашивале су обашву, комад платна који све фалте држи на окупу. На доњем рубу предње равне поле пришивана је подполица, а у доњем делу остатка скута нашивана је велика шара. Док је платно за подполицу остављало равно, ткано платно за велику шару се фалтало као и остатак скута. Велика шара и подполица увек су биле у истој боји, најчешће црвеној или црној и док је разнобојни вез био обавезан украс на великој шари, подполица је могла остати и неукрашена.

Читај више