Скопска Црна Гора

Велику групу накита чине пафте, копче за појас које се у разним крајевима називају разним именима: пафте, павте, тапте, копче, канице, чампре, пахте. Носе се на тканом појасу. Најчешће су израђиване од метала (сребро, бакар, бронза, месинг) али има их и од срме, као и оних које су израђене од нанизаних перли или бисера. Као пратећи украсни материјал јавља се седеф, полудраго и лажно камење. По облику су разноврсне и њихов облик обично није везан за једно одређено географско подручје, већ се на истој територији могу срести њихови различити облици. На српском етничком простору најзаступљеније су: бадем пафте, округле пафте, пафте са правоугаоним (продуженим) облицима, пиротске пафте, пјевац пафте и шибеничке тапте.

Читај више