Околина Старе Пазове, Срем

На простору Војводине, као и у многим другим областима српског етничког простора, народна ношња је била највидљивији показатељ друштвеног статуса појединца. По количини веза и украса на ношњи између осталог могло се закључити и којој узрасној категорији припада појединац али неретко и многе друге појединости попут брачног статуса, материјалног стања... Када дечак постаје момак најпре му родитељи купе кожух коме је основни украс био извезени мотив који се називао момачка грана. Тај украс се у Срему налазио на предњим пешевима, а у Банату на леђима кожуха. Ношењем овако украшеног хаљетка момак је давао до знања заједници да је спреман за женидбу. Дешавало се да младић након женидбе да да му се опара момачка грана како би заједници указао на свој нови друштвени статус. Исту сврху је имала и шубара астраганка, или страганка. То је шубара од веома скупоценог крзна младих јагањаца. Због специфичности материјала и његове теже набавке овај део ношње одувек је био на гласу и момак би се одрекао било чега само да дође до такве шубаре. Момак је први пут ставља на главу онда када постане кандидат за женидбу. Због тога се у и усред лета на селу могу видети младићи са астраганком на глави, нарочито они који је тада ставе први пут, а који не могу чекати до јесени да објаве заједници да су спремни за женидбу.

Читај више