Велика Хоча

Димије или шалварe заузимају најзначајније место у оквиру доње женске одеће свих градских средина на простору Косова и Метохије у којима је укупна одевна слика становништва формирана под јаким оријенталним утицајем. Украшене гајтанима по дну ногавица, или златовезом за свечане прилике, шалваре су везиване учкуром. Префињеност израде одн. квалитет платна од ког су кројени учкури био је у складу са избором материјала осталих хаљетака, у првом реду димија. Уз димије за сваки дан које су најчешће кројене од басме, а за празник од јум басме, ношени су памучни учкури, скромније украшени везом. Димије за свечане прилике шивене су од разне врсте свиле па и од кадифе, а учкури којим су оне везиване били су такође свилени и богато украшавани везом златним концем као и срменом металном нити.

Читај више