Врбљани, Рибник

Иверање или кљечење је једна од старијих техника ткања и типична је одлика динарског типа тканих прегача. Процес ткања прегача техником иверања изводи се тако што се нити разнобојне потке преткивају прстима између одређеног броја нити основе, онолико пута колико то захтева величина орнамента. Преткивање прстима изводи се на два начина. Први је кад се нити преплићу са основним жицама основе, на границама орнамента, тако што се не везују међу собом, већ обавијајау две суседне жице и враћају назад и тада се на границама орнамента образују прорези, док се у другој варијанти нити потке на граници орнамента обавијају једну заједничку жицу и тада нема прореза.

Читај више